Category Archives: Công nghệ

5 lưu ý về việc làm trong tương lai

Cho đến năm 2022, các ngành nghề mới xuất hiện sẽ tăng từ 16% đến 27% trong các công ty lớn trên toàn cầu. Những công việc giản đơn của con người mà máy móc, công nghệ có thể phát huy vai trò hiệu quả hơn đang có xu hướng giảm từ 31% xuống 21%. Khoảng 75 triệu công việc hiện tại có thể bị thay thế bằng máy móc và thuật toán, trong khi 133 triệu công việc mới có thể xuất hiện cùng lúc.

Cách mạng 4.0. Lựa chọn ngành nghề để bắt kịp xu hướng xã hội.

Lựa chọn ngành nghề phù hợp để theo kịp cuộc cách mạng 4.0. Đang là mối quan tâm hàng đầu của các phụ huynh và sỹ tử. Hiện nay, cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần thay đổi cấu trúc của các ngành nghề. Vậy làm thế nào để có thể bắt kịp xu hướng nghề nghiệp mới của cách mạng 4.0 ?

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học