Tổ chức hội thảo “Nhà trường và doanh nghiệp phối hợp thực hiện chương trình đào tạo và tuyển dụng”

Tổ chức hội thảo “Nhà trường và doanh nghiệp phối hợp thực hiện chương trình đào tạo và tuyển dụng”

Ngày 01/7/2020, tại Trường Cao đẳng nghề số 1, Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội thảo “Nhà trường và doanh nghiệp phối hợp thực hiện chương trình đào tạo và tuyển dụng”. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo và cán bộ các phòng ban Trường Cao đẳng nghề số 1, đại diện 27 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (trong và ngoài nước) và đại diện phụ huynh học sinh, cán bộ giáo viên của trường.

Tổ chức hội thảo “Nhà trường và doanh nghiệp phối hợp thực hiện chương trình đào tạo và tuyển dụng”
Đại tá, Tiến sĩ Phạm Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1- BQP phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu trong khai mạc Hội thảo, Đại tá, Tiến sĩ Phạm Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1- BQP đã khái quát những kết quả đạt được và tồn tại của công tác phối hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa “3 nhà” Nhà trường, Gia đình và Doanh nghiệp. Chương trình đào tạo tại nhà trường gắn kết cùng doanh nghiệp cần ý kiến tư vấn của các doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng, vai trò của doanh nghiệp trong việc chuyển tải yêu cầu của mình vào các chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tiễn nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kiến thức, kỹ năng nghề, thái độ, nhận thức và hành vi cần có của học sinh, sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Tổ chức hội thảo “Nhà trường và doanh nghiệp phối hợp thực hiện chương trình đào tạo và tuyển dụng”
Ông ABE Masayuki Công ty CP Giáo dục và Thương mại quốc tế Hinode chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, tuyển dụng tại hội thảo

Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đào tạo thực tế tại doanh nghiệp, trình bày quan điểm về vấn đề “học” và “hành” trong đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thực tế các doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian đào tạo lại kỹ năng cho lao động mới tuyển dụng giải quyết những vấn đề cấp thiết về việc đáp ứng nhân lực chất lượng cao. Nhà trường cần nghiên cứu khảo sát trên địa bàn, ngoài địa bàn nhu cầu học nghề. Từ đó có thể đưa ra dự báo lượng cung cầu đào tạo lao động có tay nghề đối với doanh nghiệp đồng thời sẽ chủ động hơn trong việc tuyển sinh hàng năm. Lựa chọn đối tượng học sinh, sinh viên thực tập có liên quan mật thiết đến nhu cầu của doanh nghiệp, để chỉ ra các ưu khuyết điểm của sinh viên đào tạo tại nhà trường đề ra hướng giải quyết cụ thể trong thời gian tới tốt nghiệp, đòi hỏi bản thân học sinh, sinh viên cần chuẩn bị gì trước khi tốt nghiệp, hành vi thế nào khi được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức. Các doanh nghiệp thống nhất cho rằng không chỉ nhà trường mới có trách nhiệm đào tạo mà các doanh nghiệp có thể hợp tác cùng nhà trường để đào tạo nhân lực cho mình.

Đại diện phụ huynh học sinh cũng đóng góp những ý kiến thiết thực trong công tác đào tạo, tuyển dụng, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và doanh nghiệp.

Mong muốn thời gian tới, sự phối hợp, gắn kết giữa “3 nhà” ngày càng hiệu quả, đào tạo sinh viên trên cơ sở bổ sung kiến thức và kỹ năng thực tế của doanh nghiệp vào chương trình đào tạo. Doanh nghiệp quan tâm tài trợ hơn nữa trong quá trình đào tạo để tạo nguồn tuyển dụng trong tương lai. Thông qua các loại hình: học bổng, đào tạo theo địa chỉ, thực tập, khuyến học… là một trong những cách thức liên kết trực tiếp giữa học sinh sinh viên và doanh nghiệp.

Vai trò của Trung tâm giới thiệu việc làm, công tác hỗ trợ học sinh sinh viên đã và đang hoạt động đạt hiệu quả như thế nào, bằng các hình thức nào để kết nối với doanh nghiệp nhằm giới thiệu, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh sinh viên khi thực tập hoặc tốt nghiệp.

Đại diện trường Cao đẳng nghề số 1- BQP và các doanh nghiệp ký kết bản ghi nhớ về hợp tác và đào tạo

Kết thúc hội thảo, nhà trường và đại diện các doanh nghiệp đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác và đào tạo nhằm khẳng định lại mối quan hệ chặt chẽ và cụ thể hóa các nội dung phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác giáo dục đào tạo trong thời gian tiếp theo.

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học