Các khóa học toàn diện - cung ứng nhân lực chất lượng cao

mô hình đào tạo quốc tế

Áp mô hình học hoàn toàn khác biệt được chuyển giao bản quyền từ các nước tân tiến nhất trên thế giới như: Đức, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Mô hình liên kết nhà trường và doanh nghiệp: Phát triển môi trường học tập hiện đại, sáng tạo: liên doanh, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế xây dựng kỹ năng thực hành cho sinh viên, hỗ trợ việc làm thêm và/hoặc cho phép sinh viên thực tập tại doanh nghiệp; tuyển dụng trực tiếp khi tốt nghiệp.

Mô hình đào tạo 9+: Áp dụng cho các em học sinh không thi THPT hay thi không đỗ THPT

+ Xem chi tiết